Saturday, October 2, 2010

Teaser versions

Ang purpose ng teaser ay parang yuong nasa likuran ng isang paperback pocketbook. Ito ang binabasa ng reader o ng buyer para magdesisyon kung bibilhin niya o babasahin ang isang libro. 


According ke Master Foo dapat ang mga teaser ay two paragraphs with two to three sentences. 

Ito ang ilan sa mga halimbawa nito. Pero mas mahaba sila kesa sa ginagawa sa atin.

Synopsis/Teaser ng Dark Lover ni Arielle

    Kinomisyon si Selene ng multibillionaire Chinese businessman na si Jason Long para gawan ng tig-iisang portrait ang pitong anak nito. 
    Sa pagdating niya sa Villa Lucinda ay isa-isang nakilala niya ang pitong anak nito. Wala siyang kamalay-malay na sa pagpunta niya roon ay malalagay siya sa isang pagsubok na ibinigay ni Jason Loong. At madadawit dito ang isa sa pitong lalaki. 
   Komplikado ang sitwasyon na nasuungan niya. Natuklasan niyang kailangan siyang umibig at magdalang-tao sa lalaking nagsasagawa ng misyon habang nananatiling lihim ang pagkatao nito. 
   Mautak at tuso ang binatang magpapaibig sa kanya. At ang kapalaran at puso niya ay malalagay sa palad nito. 

Sa teaser na ito walang dialogue na nakalagay pero malinaw nitong ipinapaliwanag ang hook o ang conflict ng kwento. Gumagamit din ito ng tinatawag na technique kung saan ang isa sa mahahalagang bagay ay ipinipresente subalit hindi nire-reveal ang identity nito. Ang mambabasa ay maiintriga kaya't nanaisin niyang basahin o bilhin ang aklat. 

Pwedeng ganito:
(How Did I fall in Love with You by Martha Cecilia)

  Hindi gusto ni Ronan si Laurel, the most popular girl in the campus, the girl who could smile away the thunder and kiss away the rain. She was a snob, too.
  At lalong hindi rin gusto ni Laurel si Ronan, the most infamous guy in the campus. Wild and crude...and, well, gorgeous. Hindi niya gustong aminin iyon.
  Theirs was a case of hate at first sight. 

Dito makikita ang pangalan ng main characters at ang kanilang conflicting personalities. Ang main conflict shempre ay na-inlove sila sa isa't-isa. 


Minsan ay gumagamit sila ng dialogue para sa teaser:


(Wild Enchantment 2)


   "Puno ang schedule ang buong linggo ko. sa Biyernes ay patungo tayo sa Batangas. Nabanggit ko na sa iyong may meeting ako sa labor union doon. At magiging abala na ako...So the wedding could be set on Wednesday next week," patuloy nito na tila ba ang pinag-uusapan ay ang pagbaba at pagtaas ng stock market. "Yes, Wednesday next week is perfect."
   Jordan proposed to marry her to keep her form doing any more mischief - at upang huwag na niyang habulin pa si Rowel. Proposed? No, he didn't propose. Ipinaalam nito sa kanya na magpapakasal sila - sa ayaw at sa gusto niya!


Dito sa teaser/synopsis nito ay makikita ang ilan sa mga dialogue na nasa loob ng aklat mismo. Paraan ito para makita ang main conflict sa pagitan ng mga character. 

Kaya rin itong gawin sa isang paragraph lamang.

Tulad nito: 
(Suzanna's Surrender by Nora Roberts) 

Burned-out and tired as hell, all ex-cop Hold Bradford wanted to do was relax. But when beautiful single mom Suzanna invaded his solitude to search for the missing Calhoun emeralds, he couldn't say no. Hold had changed from a bad-boy teen to a dangerously sexy man, but Suzanna couldn't risk well-ordered life for a man who made her mouth go dry...


OTHER EXAMPLES:Raine hated weddings, but only on the surface. She actually loved them, the gown, the cake and the promise of a life together. But in her life men have proven that happily ever after doesn't exist. Between her father who cheated on her mother, to her ex-boyfriends who cheated on her and her ex-fiancee who turned out to have fathered a child while they were together, she was done with men.

Hercules loved weddings, but only on the surface. His events company has so many weddings to put together that he never wants to put up with it if it was up to him. Plus, bride's can get a little bit too horny for his own good. As far as he was concerned once a man gets down on one knee, they never get up from that position. 

Ang goal ng teaser ay makumbinsi mo, makiliti mo ang isipan ng reader para basahin niya ang iyong sinulat. Kung boring ang teaser mo iisipin ng reader na boring ang story mo. Kung maraming mali sa teaser mo, iisipin nila na sasakit lang ang ulo nila if they read your story. So be vigilant. 

No comments:

Post a Comment

What do you think?