Monday, December 19, 2011

Pray for the victims of Sendong

The news hit me when I got back online last Sunday. There were TOPpers who were being checked up on by other TOPpers. I didn't know what was going on. Then the articles that I read made my eyes grow bigger. It was seven days before Christmas. How could this happen seven days before Christmas?

652 Dead 808 missing in PH Floods was not the kind of news one should be reading several days before Christmas.The rain and the flash flood took so many by surprise when Typhoon Sendong hit their homes.
Manila Mommy listed the ways to donate and help out. 
Travel on a Shoestring lists the information here too I ask all to join me in prayer for the many lives lost and many that are still missing that they might find refuge in the Almighty or be returned to the arms of the ones they love.


Aming ama
Nawa ay gabayan mo kami
sa oras na tila nalimot na
ang init ng pagmamahal 
ng aming minamahal

nawa ay madala mo kami
sa tamang daan 
patungo sa aming nawawalang
kaibigan, kamag-anak
at kasamahan

tulungan mo po kaming tanggapin
na ang buhay ay may sugpungan
at muli pa ay buhayin ang pag-asa
na may bukas pa para bumuong muli

Hinihiling naming ang mga aral
na dala ng sakit at pagkawala 
ay hindi pumigil sa aming
magkaisang muli

Sapagkat muli pa sa iyong piling
sa takdang panahon
kami ay muling magkakasama
sa iyong kaharian magpakailanman.


Because we all deserve to be home this Christmas...If there are any information regarding helping and donation links and hotlines you are aware of, please comment here. Thanks. 

Louise Rui7:31am Dec 19
Panginoon, nawa'y masimulan po ang araw na ito na puno ng pag-asa.
Dinggin mo po ang aming panalangin at kami po ay iyong patatagin.
Bigyan po ninyo kami ng sapat na lakas upang malagpasan ang mga matitinding pagsubok na sa amin ay nagdaan.
Hawakan po ninyo ang aming mga kamay upang makaahon sa trahedyang dumating. Sa iyong pagsilang kami po ay iyong yakapin at tulungang paghilumin ang aming mga damdamin.

Haplusin po ninyo ang mga puso ng mga nawalan ng minamahal at bigyan ng pag-asang makita ang mga nawawala.
Pagalingin po ninyo ang sinumang may sakit, at protektahan naman po ninyo ang mga wala. Humihingi po kami ng inyong kapatawaran sa aming mga kasalanan at sa pagtatapos po ng taon na ito, nawa'y yakapin mo kami ng iyong pagmamahal.

Sa iyong kaarawan kami po ay nagpapasalamat para sa mga buhay na naligtas at sa mga anghel na siyang nagbibigay pag-asa sa bawat isa at sa amin upang patuloy na lumaban at manatiling matatag.

AMEN.

+++

Update

Please read this poem or share it for people who are grieving and in pain.

A Saint's Prayer

No comments:

Post a Comment

What do you think?